15อาหารที่ทำให้ผิวของคุณมีอายุอย่างรวดเร็ว (และวิธีการแทนที่) – Página 2 – diarionuevo.com

15อาหารที่ทำให้ผิวของคุณมีอายุอย่างรวดเร็ว (และวิธีการแทนที่)

แอลกอฮอล์

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำกัดการทำงานของตับซึ่งอาจนำไปสู่การสะสมของสารพิษ ถ้าตับของคุณไม่สามารถขับไล่พวกเขาอย่างถูกต้อง, ผิวของคุณจะพัฒนาสิวและริ้วรอยมากขึ้น.  คุณสามารถหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมดหรือดื่มได้นานๆและในปริมาณที่พอเหมาะ